fbpx

Ajuda i info de COTOTO

ajuda > telèfon fix

Ajuda i info de COTOTO

ayuda > teléfono fijo

Si tens un pack tancat amb la teva companyia… 

 • ¡Bona notícia! Noltros podem donar de baixa els teus serveis tramitant la portabilitat del fix, d’aquesta manera automàticament es cancel·laria el teu contracte amb la teva companyia actual. 
 • ¡Recomanació! Truca a la teva companyia i dona’t de baixa. Mentrestant, nosaltres tramitam la portabilitat per assegurar-nos de que, si no ho fan, en dues setmanes es farà 100% la portabilitat i eviarem que et poguem cobrar de més. 
 • ¿Què necessitem? Per fer la portabilitat necessitem que ens envieu la darrera factura i la tramitarem al moment. 

Si tens els serveis d’internet + fix i mòbils separats 

 • Seguirem les passes anteriors per a internet i fix 
 • Pel mòbil, tú no has de fer res de res, ho farem tot nosaltres. Trigará màxim 2 dies laborals (caps de setmana i festius no compten), pel que si ho vols tenir la mateixa setmana, dilluns, dimarts o dimecres són els dies idonis. 🙂
 • Tarda entre 8-12 dies laborabls (caps de setmana i festius no compten). Si, ho sabems, aix de la telefonia fixa va a pedals… s’està quedant un poc antiquat 🙂
 • Por defecte ve activada la trucada en espera i la bústia en cas de no haver-hi resposta. Hi ha que desactivar-lo per als següents casos que vulguis, marcant el codi i clicant a trucar. Si em truquen i… :
  …estic ocupat: #67#
  …no l’agafo: #61#
  …surt apagat: #62#🙂
 • Molt fàcil, l’únic que has de fer és marcar el 242 i donar-li a trucar per a escoltar la teva safata de missatges. Per a la configuració, la locució que escoltaràs et donarà les instruccions  🙂
 • Has de seguir els següents codis: 
  Desactivar tots els desviaments: *20*📞(apretar el botó de trucar)
  Activar-lo sempre: *21*(número)#📞
  Activar-lo si estàs ocupat a una altra trucada: *22*(número)#📞
  Activar-lo si no contestes al fix: *23*(número)#📞
  Activar-lo si tens el fix desconectat: *24*(número)#📞

Si tienes un pack cerrado con tu compañía…

 • ¡Buena noticia! Nosotros podemos dar de baja tus servicios tramitando la portabilidad del fijo, de esa manera automáticamente se cancelaría tu contrato con tu compañía actual.
 • ¡Recomendación! llama a tu compañía y date de baja. Mientras, nosotros tramitamos la portabilidad para asegurarnos de que, si no lo hacen, en dos semanas se hará 100% por la portabilidad y evitamos que te puedan cobrar de más.
 • ¿Qué necesitamos? para hacer la portabilidad necesitamos que nos envíes la última factura y la tramitamos al momento

Si tienes los servicios de internet + fijo y móviles separados

 • Seguiremos los pasos anteriores para el internet y fijo
 • en cuando a los móviles, tú no tienes que hacer nada de nada, lo hacemos nosotros. Tardará máximo 2 días laborales (fines de semana y festivos no cuentan), por lo que si lo quieres tener la misma semana lunes, martes o miércoles son los días idóneos 🙂
 • Tarda entre 8-12 días laborables (fines de semana y festivos no cuentan). Si, lo sabemos, esto de la telefonía fija va a pedales… se está quedando un pelín anticuado 🙂
 • Por defecto viene activada la llamada en espera y el buzón en caso de no respuesta. Hay que desactivarlo para los siguientes casos que quieras, marcando el código y dándole a llamar. Si me llaman y… :
  …estoy ocupado: #67#
  …no lo cojo: #61#
  …sale apagado: #62#🙂
 • Muy fácil, lo único que tienes que hacer es marcar el 242 y darle a llamar para escuchar tu bandeja de mensajes. Para la configuración la locución que escucharás te dará las instrucciones 🙂
 • Tienes que seguir los siguientes códigos:
  Desactivar todos los desvíos: *20*📞(apretar el botón de llamar)
  Activarlo siempre: *21*(número)#📞
  Activarlo si estas ocupado en otra llamada: *22*(número)#📞
  Activarlo si no contestas al fijo: *23*(número)#📞
  Activarlo si tienes el fijo desconectado: *24*(número)#📞

cercar per categoria:

cercar per categoria:

5 (1)
Facturació
2 (1)
Fibra Òptica
1 (2)
Fibra Aèria
3 (1)
Mòbil
4 (1)
Cine
LOGOS WEB COTOTO (2) (1)
Fix
Facturació
Fibra Òptica
Fibra Aèria
Mòbil
Cine
Fix
Scroll to Top