fbpx

proximitat
transparència
màxima atenció al client

els 10 COTOTO

manaments

confiança

Sempre confiarem en el client, perquè ell pot confiar en nosaltres.

millora

Als nostres clients, els millorarem les tarifes sempre que es pugui, i mai de la vida les hi empitjorarem.

somriure

Les campanyes de marca tindran com a objectiu treure un somriure a les persones, mai publicitaran les nostres tarifes.

privacitat

Només utilitzarem les dades dels nostres clients per a prestar-lis el servei. Mai les cedirem a tercers.

fiabilitat

El client sempre tindrà la raó per defecte fins que es demostri el contrari.

proximitat

Utilitzarem un llenguatge pròxim, de persona a persona, perquè el nostre client primer és persona i després client.

llibertat

Mai gravarem una trucada ni signarem un contracte ja que mai t’intentarem retenir, ets lliure d’estar amb nosaltres o amb altres companyies.

persones

Mai parlaràs amb una màquina. Si tens algun problema, immediatament parlaràs amb una persona que s’encarregarà del teu cas personalment.

atenció

Sempre que sigui possible i vulguis, des de la teva primera trucada parlaràs amb aquesta mateixa persona, la que et coneix i que només vela per facilitar-te el dia a dia.

autenticitat

Sempre cercarem la manera de ser únics aplicant els nostres valors de proximitat, transparència i màxima atenció al client.

Scroll to Top
Abrir chat