fbpx

proximitat
transparència
màxima atenció al client

els 10 COTOTO

manaments

1- confiança

Sempre confiarem en el client, perquè ell pot confiar en nosaltres.

2- millora

Als nostres clients, els millorarem les tarifes sempre que es pugui, i mai de la vida les hi empitjorarem.

3- somriure

Les campanyes de marca tindran com a objectiu treure un somriure a les persones, mai publicitaran les nostres tarifes.

4- privacitat

Només utilitzarem les dades dels nostres clients per a prestar-lis el servei. Mai les cedirem a tercers.

5- fiabilitat

El client sempre tindrà la raó per defecte fins que es demostri el contrari.

6- proximitat

Utilitzarem un llenguatge pròxim, de persona a persona, perquè el nostre client primer és persona i després client.

7- llibertat

Mai gravarem una trucada ni signarem un contracte ja que mai t’intentarem retenir, ets lliure d’estar amb nosaltres o amb altres companyies.

8- persones

Mai parlaràs amb una màquina. Si tens algun problema, immediatament parlaràs amb una persona que s’encarregarà del teu cas personalment.

9- atenció

Sempre que sigui possible i vulguis, des de la teva primera trucada parlaràs amb aquesta mateixa persona, la que et coneix i que només vela per facilitar-te el dia a dia.

10-
autenticitat

Sempre cercarem la manera de ser únics aplicant els nostres valors de proximitat, transparència i màxima atenció al client.

Scroll to Top